Nieuws Ticker

Resultaten / Downloads

Intellectuele outputs:

Download projectflyer / Download leaflet / Download banner

IO1: Handleiding voor gebruik van de JobCircuit-methode voor loopbaanbegeleiding van mensen met een handicap

Richtlijnen voor mogelijke opname van het JobCircuit-model op basis van het beleidskader per land. Dit omvat voorgedefinieerde onderzoeken en papierwerk verzameld bij de voorbereiding van het voorstel, en vormt de basis voor de definitie van de concepten op het gebied van institutionele samenwerking (beroepsopleidings- en opleidingsorganisaties, bedrijven, sociale voorzieningen en arbeidsbemiddeling) die in het land van elke partner worden ondernomen.

De gids zal bestaan ​​uit een aanbeveling voor de toepassing in de praktijk op basis van de actuele situatie inzake beroepsopleiding en arbeids- / werkgelegenheidsstelsels in de partnerlanden, afhankelijk van de doelgroep van mensen met een beperking.

Verder zal de gids gemeenschappelijke oplossingen en suggesties voor mogelijke implementatie van het JobCircuit-model vergelijken en vermelden.

Het rapport zal ook een gewijzigd wetgevend beleidskader op dit gebied presenteren.

IO2: JobCircuit begeleidingsmodel – praktische handleiding voor aanbieders van loopbaanbegeleiding

De JobCircuit-methodiek combineert:

 •  individuele ondersteuning op basis van persoonsgerichte benadering (Carl Rogers)
 • beroepsbegeleiding naar werkbereidheid en solliciteren naar een geschikte baan
 • on-the-job opvolging en ondersteuning
 • versterking van de betrokkenheid van werkgevers
 • follow-up van de relatie tussen werkgever en werknemer met een beperking

De methode past bij de diversiteit van de werkzoekenden met een beperking, afhankelijk van de ernst van de beperking, hun mogelijkheden en sterke punten en hun inzetbaarheid.

De JobCircuit-benadering omvat de persoonsgerichte benadering (Carl Rogers) waarbij in het centrum de werkzoekende met een functiebeperking wordt geplaatst, rekening houdend met zijn / haar capaciteiten, vaardigheden en interesses om hen nieuwe kansen te bieden en hen terug te leiden naar werk en de maatschappij. Deze aanpak maakt geen gebruik van vooraf gedefinieerde technieken, maar vertrouwt op de persoonlijke kwaliteiten van de loopbaanadviseur om een ​​niet-oordelende en empatische relatie op te bouwen.

IO3: Impact meting van het” JobCircuit “-model

Deze tool ondersteunt het evaluatieproces dat de loopbaanbegeleiding en dienstverleners zullen uitvoeren aan het einde van de dienstverlening met cliënten met een beperking.

Het omvat:

 • evaluatie van de behaalde positieve werkresultaten op basis van de voorbereide beroepenportfolio van de werkzoekende met een beperking
 • evaluatie van de effectiviteit van het toegepaste “JobCircuit” begeleidingsmodel
 • evaluatie van de vooropgestelde doelstellingen
 • evaluatie van de verbeterde vaardigheden van de werkzoekende met een beperking
 • evaluatie van de duurzaamheid van de cliënt met een beperking op de werkplek.

IO4: Handleiding “Train de Trainer ” mbt JobCircuit-model

Deze handleiding zal bestaan ​​uit een didactische begeleiding voor trainers die professionals willen trainen in hoe het nieuwe JobCircuit-model te gebruiken en toe te passen. Dit zal ook een leidraad zijn voor centra en trainers voor beroepsonderwijs en -opleiding die het JobCircuit-model willen introduceren in hun opleidingenaanbod met betrekking tot de integratie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.

Voorlopig willen we volgende onderdelen behandelen in deze handleiding:

 • Onderzoek naar trainingsbehoeften
 • Ontwikkeling van trainingsdoelstellingen, output, onderwerpen, inhoud en input van een trainingsworkshop met loopbaanbegeleiders, beroepsopleiders, ondersteunde werkgelegenheidsadviseurs, jobcoachers, mentoren
 • Trainingsschema’s en agenda’s
 • Organiseren van het het formaat van de trainingssessies – geïndividualiseerde en/of groepssessie + online zelfleren
 • Een trainingssessie ontwerpen
 • Basisbenaderingen, technieken en vaardigheden
 • Facilitering en debriefing van trainingsactiviteiten
 • Monitoring en evaluatie van de resultaten
 • Sensibiliseren van attitudes en gedrag
 • Processen om attitudes en gedrag te veranderen
 • Verdere facilitering in het veld

IO5: interactief leerportaal van JobCircuit

Het interactieve projectportaal zal toegang geven tot het e-learningplatform waar alle projectresultaten beschikbaar zullen zijn.

De belangrijkste kenmerken zijn:

 • aanbieden van het lesmateriaal via IO1 tot IO4
 • elektronische evaluatietools van IO4
 • Peer-ondersteuningsgateway waar de trainees (professionals op het gebied van loopbaanbegeleiding) middelen kunnen opslaan en delen met betrekking tot de loopbaanbegeleiding van cliënten met een beperking, wetgevingsdocumenten, voorbeelden van goede praktijken, casestudies, enz.
 • evaluatie-impact van de piloot-implementatiefasen van IO2, IO3 en IO4.
 • helpdesk voor trainers en trainees in de context van het “JobCircuit” -model

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close