Nieuws Ticker

Doelstellingen

Het project zal bijdragen tot het verbeteren van gelijke kansen en inclusie op de arbeidsmarkt voor werklozen met een beperking, door toepassing van een holistische multidisciplinaire aanpak (van het zoeken van werk in samenwerking met werkgevers tot follow-up en ondersteuning op de werkplaats), aangepast aan de specifieke noden van de verschillende landen.

De methodologie die zal worden gebruikt, wordt JobCircuit genoemd, gericht op het verbeteren van kansen voor jonge werklozen op de EU-arbeidsmarkt – zie IO2.

In dit project zal worden gestreefd naar een samenwerking tussen de arbeidsmarkt (bedrijven), de onderwijs- / opleidingsinstellingen, adviesorganen, NGO’s en de sociale zekerheid structuren om zo een gemeenschappelijke aanpak te realiseren door middel van een innovatief begeleidings- en ondersteuningsmodel.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close