Haber Bandı

Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-28), 15-64 yaş arasında istihdam edilen 35 milyon (%11) engellinin 10 milyona yakını temel faaliyet güçlüğüne sahip olarak rapor edilmiştir. 2015 yılında, AB-28’de tüm engellilerin yarısına yakınının (% 47.3) emekliye ayrıldığı, beşte birinden biraz fazlasının (% 20.3) emeklilik haricindeki nedenlerle ekonomik olarak aktif olmadığı belirtilmiştir. Çocuklar, öğrenciler, başkalarına bakmakla yükümlü olanlar veya farklı nedenlerlerle (kendi tercihleri olabilir) çalışmayanları içeren son kısım ise işgücü piyasasında değillerdir. 35 milyon engelliden sadece %22.7’si istihdam edilmiştir. %9.7’si işsizdir, 15 yaş ve üstünde ise sadece %32.4’ü işgücü piyasasında yer almaktadır.

Özellikle, AB’de engelli 2 kişiden 1’den azı istihdam edilmektedir (EUROSTAT, EU28, Temmuz 2014). Engelli insanların işsizlik oranları (Portekiz’de %41,2, Belçika’da %40,7, Türkiye’de %41,1, Slovenya’da %47, Litvanya’da %40,4 ve Bulgaristan’da %51,2) varolan kariyer destek hizmetlerinin belirğin bir şekilde eksikliğini göstermektedir. Mesleki rehberlik ve eğitim için mevcut yaklaşımlar, sorumlu kamu kuruluşları ve emek piyasasındaki kilit oyuncular arasındaki koordinasyonun yetersiz olması nedeniyle engellenmektedir. Bu kurumların her biri işe dahil etme sürecinin farklı bölümlerine olumsuz veya uzun prosedürler ile cevap vermektedir.

BM Engelli Hakları Sözleşmesi (UNCRPD) 27. maddesinde “Engellilerin çalışma hakkını diğerleriyle eşit temelde tanımaktadır. Bu, özgürce seçilen bir çalışma ile yaşam kazanma şansını veya iş piyasasına kabul edilmesini ve engelli bireylere açık, kapsayıcı ve erişilebilir çalışma ortamını kapsar.”

Ek olarak, Avrupa Engellilik Stratejisi (EDS, 2010-2020), “Engelsiz Avrupa için Yenilenmiş bir Taahhüt ” (Avrupa Komisyonu, Kasım 2010) işgücü piyasasının istihdam ve erişilebilirliğini 8 eylem alanından biri olarak tanımladı. Bu temelde, üye ülkeler engelli bireyler için iş piyasasına erişilebilirlik sağlayan, uzun vadeli ücretli ve sürdürülebilir istihdam edilebilirliklerini sağlayacak destek modelleri (Jobcircuit gibi) sağlanmalıdır.

BİZİM YAKLAŞIMIMIZ

Projemizin ulusötesi yaklaşımı, son yıllarda, engellilerden oluşan iş gücü piyasasına katılımının başarılı önlemlerini gösteren, engellilerin Avrupa ülkelerinde istihdam edilmesine ilişkin ulusal raporlardan gelmektedir. Bu proje, engelli bireylere, görüşme yapma hakkı, işyerinde uyum konusunda yardım, işveren teşvikleri / sübvansiyonlar, esnek çalışma hakkı, uygun işe yerleştirme, işyerinde rehberlik, serbest meslek sahibi olma desteği gibi girişimlere ihtiyacı içerir.

Engellillerin işgücü piyasasına uyumu için mentörlük, meslek destekleri, istihdam koçluğu gibi pek çok girişim başlatılmasına rağmen , proje konsorsiyumu; engelli bireyin iş başvurusuna hazırlanmasının yanında, işyerinde izleme ve desteklerin geliştirilmesi, potensiyel işverenlerin dikkatinin çekilmesi gibi konuların da öneminin altını çizmektedir. Gerçekten de engelli bireylerin istihdam edildiği iş ve sektör türleri hakkında nispeten az bilgi vardır. Hiç de azınsanmayacak ölçüde sıradan işgücü piyasasında istihdam edilen birçok engelli birey, rapor edilen rakamlara yansımamakta veya ölçülmemektedir. Çünkü bunlar iş sınırlamaları olarak kaydedilmediği gibi güvenilir iş eşleştirmesine de sahip değildir.

HEDEF GRUPLAR

Mesleki rehberlik hizmeti sunan uzmanlar.

YARARLANICILAR

İstihdam edilmemiş olan engelli bireyler

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close