Bėganti naujienų eilutė
„JobCircuit“ projekto baigiamoji konferencija

Iš viso 35 milijonai 15-64 metų amžiaus (11,0 %) žmonių Europos Sąjungoje įsidarbindami pranešė apie neįgalumą, beveik 10 mln. mažiau negu tų, kurie pranešė apie sunkumus darančius įtaką pagrindinei darbinei jų veiklai. Beveik pusė visų neįgaliųjų (47,3 %) gyvenančių Europos Sąjungoje 2015 m. buvo išėję į pensiją, o penktadalis (20,3 %) buvo ekonomiškai neaktyvūs dėl kitų priežasčių: tarp pastarųjų buvo mokiniai, studentai, žmonės, kurie nedalyvauja darbo rinkoje, nes rūpinasi kitais žmonėmis (pvz. vaikais ir/arba vyresnio amžiaus žmonėmis) ir visi kiti, kurie nedalyvauja darbo rinkoje dėl kitų priežasčių. Ketvirtadalis-penktadalis (22,7 %) žmonių turinčių negalią buvo įdarbinti, kai tuo tarpu vienas iš dešimties (9,7 %) buvo bedarbiais. Beveik trečdalis (32,4 %) visų 15 metų ir vyresnių amžiaus asmenų yra darbingi (tiek įsidarbinę, tiek bedarbiai).
Mažiau nei 1 iš 2 neįgaliųjų Europos Sąjungoje dirbo (EUROSTAT, EU28, 2014 m. liepos mėn.). Neįgalių asmenų nedarbo lygis (Portugalijoje – 41,2%, Belgijoje – 40,7%, Turkijoje – 41,1%, Slovėnijoje – 47%, Lietuvoje – 40,4%, Bulgarijoje – 51,2%) rodo, kad esamų karjeros rėmimo paslaugų poveikis yra nepakankamas. Esamiems profesinio orientavimo ir mokymo metodams trukdo nepakankamas atsakingų viešųjų subjektų ir pagrindinių darbo rinkos dalyvių koordinavimas, kurių kiekvienas griežtai reaguoja į įvairias darbo įtraukimo proceso dalis. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (JTNTK) 27 straipsnyje pripažįsta „neįgalieji turi teisę dirbti vienodai su kitais; tai apima teisę laisvai pasirinkti darbo vietą ar dalyvauti darbo rinkoje ir darbinėje aplinkoje, kuri yra atvira, įtraukianti ir prieinama neįgaliems asmenims“. Be to, 2010-2020 m. Europos neįgaliųjų strategija (ENS), „Atnaujintas susitarimas patekti į Europą be ribų“ (Europos Komisija, 2010 m. lapkritis) apibrėžė užimtumą ir darbo rinkos prieinamumą kaip vieną iš 8 veiklos sričių. Remiantis šia informacija, valstybės narės turi pasiūlyti neįgaliesiems pritaikytą darbo rinką ir teikti paramos modelius (kaip „Darbo grandinė“ (angl. „JobCircuit“)), kurie leistų jiems gauti ilgalaikę apmokamą ir tvarią įsidarbinimo galimybę.

MŪSŲ POŽIŪRIS

Tarpvalstybinis projekto požiūris perkeltas iš nacionalinių ataskaitų apie neįgalių žmonių užimtumą Europos šalyse, kurios rodo, kad pastaraisiais metais yra poveikio, susijusio su sėkmingu neįgalių asmenų įtraukimu į darbo rinką, trūkumas. Tai apima poreikį turėti iniciatyvas, kuriomis yra remiama neįgalių žmonių teisė į darbo interviu, paramą darbo vietos pritaikymui, darbdavių paskatas/subsidijas, teises į lankstų, tinkamą darbą, orientavimą ir konsultavimą darbo vietoje, paramą savarankiškai dirbantiems asmenims ir kt. Nors buvo imtasi daug iniciatyvų (mentorystė, pagalba darbo vietoje, remiamas užimtumo instruktavimas ir kt.), padėti neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, projekto konsorciumu norima atkreipti dėmesį, kad vis dar reikia tobulinti neįgalių asmenų pasirengimą kreiptis dėl darbo, taip pat ieškoti būdus pritraukti potencialius darbdavius ir, ypač, tobulinti palaikymą darbo vietoje ir stebėseną joje. Iš tiesų, trūksta informacijos apie tai, kuriose darbo vietose ir sektoriuose yra įdarbinti neįgalūs asmenys, ne tik todėl, kad daugelis neįgaliųjų yra įdarbinti įprastoje darbo rinkoje ir neatsispindi pateikiamose ataskaitose, pvz., nes jie nėra registruojami kaip turintys darbo apribojimų arba atitinkantys darbo reikalavimus.

TIKSLINĖS GRUPĖS

Profesionalai, dalyvaujantys karjeros orientavimo srityje.

NAUDOS GAVĖJAI

Bedarbiai turintys negalią.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close