Актуално

Интелектуални продукти

Интелектуални продукти:

Изтеглете брошурата на проекта / Изтеглете листовката на проекта / Изтеглете банера на проекта

ИП 1: Ръководство за съгласувани политики обединени с метода JobCircuit за кариерно консултиране на хора с увреждания

Състои се от насоки за евентуално включване на модела JobCircuit, базиран на политическата рамка във всяка страна. Това включва предварително зададени проучвания и документация, събрана при подготовката на предложението, които са основата за дефиниране на концепциите в областта на институционалното сътрудничество (професионални и обучителни организации, фирми, социални грижи и служби по заетостта), предприети в страната на всеки партньор.

Ръководството ще се състои от препоръка за прилагане в практиката на модела въз основа на актуалната ситуация в областта на професионалното обучение и системите за заетост на страните-партньори според характеристиките на целевата група – хората с увреждания.

Освен това ръководството ще сравнява и посочва общи решения и предложения за евентуално внедряване на модела JobCircuit.
Докладът също така ще представи изменена законодателна рамка в тази област.

Резюме

ИП 2: Модел за напътствия на JobCircuit – практическо ръководство за предоставящите кариерно ориентиране

Методологията JobCircuit ще съчетае:

 • индивидуална подкрепа, базирана на личностноцентриран подход (Carl Rogers);
 • професионално упътване, насочено към подготовка за започване на работа и кандидатстване за подходяща такава;
 •  проследяване на резултатите от работата и подкрепа на работното място;
 • засилване на ангажираността на работодателите
 • последващи действия във връзка с отношенията между работодател и служител с увреждания.

Методът ще отговаря на разнообразието на търсещите работа лица с увреждания, в зависимост от тежестта на уврежданията, техните способности и силни страни, както и тяхната пригодност за заетост.

Методът JobCircuit включва подход, фокусиран върху личността (Carl Rogers), където в центъра се намира търсещият работа с увреждане, като се вземат предвид неговите способности, умения и интереси, за да му се предоставят нови възможности и да го насочат обратно към работа и към обществото. Този подход не използва предварително дефинирани техники, но разчита на личните качества на кариерния специалист за изграждането на добронамерено и емпатично взаимоотношение.

ИП 3: Инструмент за измерване на въздействието на модела JobCircuit

Този инструмент за измерване на въздействието ще подпомогне процеса на оценяване, което кариерното консултанти ще изпълнят в края на предоставянето на услугата на хора с увреждания.

В него ще включват:

 • оценка на положителните резултати относно заетостта, постигнати въз основа на професионално изготвеното портфолио на търсещото работа лице с увреждане
 • оценка на ефективността на прилагания модел „JobCircuit“
 • оценка на постигнатите целите на процеса
 • оценка на подобрените възможности за търсещия работа
 • оценка на устойчивостта на лицето с увреждания на работното място.

ИП 4: Ръководство „Обучение за обучители“ по модел JobCircuit

Това ръководство ще се състои от дидактически напътствия за обучители, които биха искали да обучат професионалисти в това „как да използват и прилагат иновативния модел“ JobCircuit „. Това ще бъде и обучителен материал за Центрове за професионално образование и обучение и за други лица в сферата на образованието, които биха искали да представят модела „JobCircuit“ в своят набор от обучения.

Предварителната рамка на съдържанието на ръководството е следната:

 • Проучване на потребностите за обучение
 • Разработване на целите на обучението, резултатите, темите, съдържанието и приноса на обучителен семинар с кариерни консултанти, професионални рехабилитатори, подпомагащи консултанти по трудова заетост,, ментори
 • График и агенда на обучение
 • Организиране на рамката на обучителните сесии – индивидуализирана и/или групова сесия + онлайн самообучение
 • Проектиране на тренировъчна сесия
 • Основни подходи, техники и умения
 • Инструкции за обучителните дейности
 • Мониторинг и оценка на постиженията
 • Създаване на осведоменост за нагласите и поведението
 • Процеси на промяна на нагласите и поведението
 • По-нататъшно подпомагане в тази област

ИП 5: Интерактивен портал за обучение JobCircuit

Интерактивният портал на проекта ще съдържа платформата за електронно обучение, където всички резултати от проекта ще бъдат предназначени за образователни материали

Основните характеристики ще са:

 • осигуряване на научен проект с учебна цел за представяне на ИП1 и ИП4 (като обучение базирано на презентация)
 • осигуряване на електронно попълване на инструментите за оценка на ИП4
 • портал за взаимопомощ, където обучаващите се от Центрове за професионално образование и обучение (професионалисти в кариерното ориентиране) ще могат да съхраняват и споделят ресурси, законодателни документи, примери за добри практики, казуси и т.н.
 • раздел за набора от оценки на въздействието от пилотните етапи на изпълнение на ИП2, ИП3 и ИП4.
 • помощно бюро за обучители и обучаващи се в контекста на модела „JobCircuit“

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне